Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 29/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 38

Khối 5 - Bài học trực tuyến Tuần 11

KHỐI 5 – TUẦN 11

MÔN

TIẾT

TÊN BÀI

LINK

T. Việt

(8 tiết)

1

Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ

https://youtu.be/S_m5Gel82-4

2

Chính tả : N- V Luật Bảo vệ môi trường

https://youtu.be/GOasoXtNVs8

3

LTVC : Đại từ xưng hô

https://youtu.be/nFkHTSXBnmU

4

Kể chuyện : Người đi săn và con nai

https://youtu.be/UvU3wwRkLrU

5

LTVC : Quan hệ từ

https://youtu.be/MkRoHixarzw

6

TLV : Luyện tập làm đơn

https://youtu.be/mZP1xF55VKw

Toán 5

(5 tiết)

1

Luyện tập trang 52

https://youtu.be/PVpu013M4WY

2

Trừ hai số thập phân

https://youtu.be/uf5JOZB9sYo

3

Luyện tập chung trang 54

https://youtu.be/Cgtdrw8Ovjs

4

Luyện tập chung trang 55

https://youtu.be/-NMSx2YKg-s

5

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

https://youtu.be/9oA7ce2ImTg

Đạo đức

1

Thực hành giữa học kì 1

https://youtu.be/MtIMECRA85Y

GDTC

(2 tiết)

1

Ôn động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của
 bài thể dục phát triển chung

https://youtu.be/cnUaAI03Ovw

2

Âm nhạc

1

Tập đọc nhạc: TĐN số 3
 Nghe nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=T8d5jGm12MA

Mỹ thuật

1

Chủ đề 3: Công ơn người thầy
 Vẽ tranh đề tài trường em

https://youtu.be/z52K7C7Ib1U

Kỹ thuật

1

Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống

https://youtu.be/U72E9O-XOyw

Khoa học

(2 tiết)

1

Ôn tập: Con người và sức khỏe (TT)

https://youtu.be/W-1gpdsgxZs

1

Tre, mây, song

https://youtu.be/0VB5qFW8_yo

Lịch sử

1

Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945)

https://youtu.be/ZXkkNIFhz2o

Địa lý

1

Lâm nghiệp và thủy sản

https://youtu.be/Dsgr9LOzAEI

Tin học

(2 tiết)

1

Các lệnh vẽ cơ bản tiết 1

https://youtu.be/0GdQzVX20VU

 

2

Các lệnh vẽ cơ bản tiết 2

https://youtu.be/cBlhkg40FI8

 

Tiếng Anh

(2 tiết)

1

Unit 5_ The dinosaur museum_Lesson 1

https://youtu.be/oIBFZW5wlWo

2

Unit 5_ The dinosaur museum_Lesson 2

https://youtu.be/agGz6tUAmzI


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

87