Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 13/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 27

Khối 5 - Bài học trực tuyến Tuần 13

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 5

Tuần 13

Tập đọc

Tập đọc: Người gác rừng tí hon

https://youtu.be/drs7YPB6tSQ

Tập đọc

Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

https://youtu.be/zejpQGljoCA

LTVC

MRVT: Bảo vệ môi trường

https://youtu.be/qhnbbE5TvZw

LTVC

LTVC: Luyện tập về quan hệ từ

https://youtu.be/1v9x_Pue_4M

Tập làm văn

TLV: Luyện tập tả người (tả ngoại hình)

https://youtu.be/8Lec5kKKuL8

Tập làm văn

TLV: Luyện tập tả người (tả ngoại hình)

https://youtu.be/cvebSeqs9Wk

Chính tả

Chính tả: Nhớ-viết: Hành trình của bầy ong

https://youtu.be/fZAHUNb0nuM

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

https://youtu.be/Mxvan4nVyUY

Toán

Luyện tập chung (tr 61)

https://youtu.be/227aQWRedOo

Toán

Chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên

https://youtu.be/2MLxHXtZ8W0

Toán

Luyện tập(tr 64)

https://youtu.be/PEqqcwQQ70c

Toán

Chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000,…

https://youtu.be/ApYPNhYLzeM

Khoa học

Xi-măng

https://youtu.be/BZX7LlZs9to

Khoa học

Đá vôi

https://youtu.be/razPDrmwsc0

Lịch sử

“Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”

https://youtu.be/LIUrIt2xfxU

Địa lí

Công nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=C0s4LTDhKJI

Đạo đức

Kính già yêu trẻ (tiết 2)

https://youtu.be/ofuSAJ7-whU

Âm nhạc

Ôn hát: Ước mơ; Dòng kẻ phụ

https://youtu.be/GxfVkxQ6uRw

Mĩ thuật

Chú bộ đội của chúng em

https://youtu.be/Xa0fCSE8uDE

Kĩ thuật

Cắt, khâu thêu tự chọn (tt)

https://youtu.be/PSPh9s0oR8g

GD thể chất

Động tác thăng bằng, động tác nhảy của bài tập phát triển chung

https://youtu.be/QdFtTazcubw

Tiếng Anh

Unit 5_ The dinosaur museum_Lesson 5

https://www.youtube.com/watch?v=sHaVtJETcs4

Unit 5_ The dinosaur museum_Lesson 6


Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86