Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 27/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 14

Khối 5 - Bài học trực tuyến Tuần 15

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 5

Tuần 15

Tập đọc

Buôn Chư Lênh đón cô giáo (trang 144-145)

https://youtu.be/TdwZ-dFFIBM

Tập đọc

Về ngôi nhà đang xây (trang 148-149)

https://youtu.be/KL8lXIkku6k

Tập làm văn

Luyện tập tả người (tiết 1 Tả hoạt động) trang 150

https://youtu.be/mr54_1hjkgw

Tập làm văn

Luyện tập tả người (tiết 2 Tả hoạt động) trang 152

https://youtu.be/cVw3jhoj1zw

Chính tả

Buôn Chư Lênh đón cô giáo (trang 145-146)

https://youtu.be/GSX-nLbTKmc

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 147)

https://youtu.be/oMnQ0rTNlF4

LT&Câu

MRVT: Hạnh phúc

https://youtu.be/jl5-4ZmIG2Y

LT&Câu

Tổng kết vốn từ

https://youtu.be/zAtEdFa1IsE

Toán

Luyện tập (trang 72)

https://youtu.be/kn-D_7bR_NU

Toán

Luyện tập chung (trang 72)

Giảm tải không dạy

Toán

Luyện tập chung (trang 73)

Giảm tải không dạy

Toán

Tỉ số phần trăm (trang 73)

https://youtu.be/_ueJwOdTftk

Toán

Giải toán về tỉ số phần trăm (trang 75)

https://youtu.be/U9hfodjJBsA

Lịch sử

Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950

https://youtu.be/PxVF8_ERPzw

Địa lí

Giao thông vận tải

https://www.youtube.com/watch?v=Iym3rHAxlNI

Khoa học

Cao su

https://youtu.be/70Nmzov4K0w

Khoa học

Chất dẻo

https://youtu.be/l5194XsNNP4

Đạo đức

Tôn trọng phụ nữ (tiết 2)

https://youtu.be/njIUqJLoick

Âm nhạc

Ôn tập đọc số 3
Kể chuyện nghệ sĩ Cao Văn Lầu

https://youtu.be/0JwW3lAvReg

Mĩ thuật

Chủ đề Ước mơ

Cô Thêu dạy trực tiếp

Kĩ thuật

Lợi ích của việc nuôi gà (trang 30-31)

https://youtu.be/T6OLOyJq9Bc

GD thể chất

Ôn tập bài thể dục phát triển chung

https://youtu.be/wxcuDKUuJK0

Tiếng Anh

Unit 6_ Whose jacket is this?_ Lesson 3

https://youtu.be/z5I1y0XKSk4

Unit 6_ Whose jacket is this?_ Lesson 4

https://youtu.be/fAl7fPgXIMo


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86