Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 3/1/2022, 8:0
Lượt đọc: 23

Khối 5 - Bài học trực tuyến Tuần 16

Khối
lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 5

Tuần 16

Tập đọc

Thầy thuốc như mẹ hiền

https://youtu.be/Uw2IkUl_DkU

Tập đọc

Thầy cúng đi bệnh viện

https://youtu.be/SYA4srS2dDg

Tập làm văn

Tả người ( Kiểm tra viết)

https://youtu.be/06uuRdhzvDc

Tập làm văn

Làm biên bản một vụ việc

Không dạy theo cv 5842, cv 3970

Chính tả

Về ngôi nhà đang xây

https://youtu.be/QiakUleRk48

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

https://youtu.be/xr6reZyWvh8

LT&Câu

Tổng kết vốn từ ( tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=KReyv5nRozA

LT&Câu

Tổng kết vốn từ ( tiết 2)

https://youtu.be/0DVHM2a43OA

Toán

Luyện tập (trang 76)

https://youtube.com/watch?v=Rad44oQlJJo&feature=share

Toán

Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) trang 76

https://youtu.be/U7TcLB7LsDI

Toán

Luyện tập (trang 77)

https://youtu.be/I4DEUtCXxxo

Toán

Giải toán về tỉ số phần trăm (tt) trang 78

Không dạy theo CV 3969

Toán

Luyện tập (trang 79)

Không dạy theo CV 3969

Lịch sử

Giới thiệu Anh hùng Trần Quốc Toản

Thực hiện theo CV 3969

Địa lí

Ôn tập

Không dạy theo CV 3969

Khoa học

Tơ sợi

Theo CV 3969 bài 30, 31, 32 chọn 1 số bài để dạy

Đạo đức

Hợp tác với những người xung quanh (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=AxtnSO7CSsc

Âm nhạc

Bài hát tự chọn: Đất nước tươi đẹp sao

https://www.youtube.com/watch?v=SaTwuIWH3XU

Mĩ thuật

Trang trí cổng lều trại thiếu nhi

GVBM DẠY TRỰC TIẾP

Kĩ thuật

Một số giống gà nuôi nhiều ở nước ta

https://www.youtube.com/watch?v=7uLIU7970EE

GD thể chất

Ôn 8 ĐT bài TD phát triển chung. Trò chơi "Lò cò tiếp sức"

https://www.youtube.com/watch?v=oFTulMyqbxA

Tiếng Anh

Unit 6_ Whose jacket is this?_ Lesson 5

https://youtu.be/_lDogWxAxsg

Unit 6_ Whose jacket is this?_ Lesson 6


Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86