Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường

Tổ trưởng tổ 2

Bùi Văn Kịch
Bùi Văn Kịch

Ngày sinh: 27/4/1968

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Giáo viên

Vũ Thị Kim Ánh
Vũ Thị Kim Ánh

Ngày sinh: 18/8/1971

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Phạm Thu Cúc
Phạm Thu Cúc

Ngày sinh: 1/7/1989

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy

Ngày sinh: 20/2/1986

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Vũ Thị Minh Sang
Vũ Thị Minh Sang

Ngày sinh: 13/1/1984

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn Thị Lan Thanh

Ngày sinh: 11/3/1991

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Phạm Thị Thu Hiên
Phạm Thị Thu Hiên

Ngày sinh: 28/1/1994

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Tiểu Học Lại Hùng Cường

Địa chỉ:

Điện thoại: