Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường

Tổ trưởng tổ 2

Bùi Văn Kịch
Bùi Văn Kịch

Ngày sinh: 27/4/1968

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Giáo viên

Phạm Thu Cúc
Phạm Thu Cúc

Ngày sinh: 1/7/1989

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy

Ngày sinh: 20/2/1986

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Phạm Thị Thu Hiên
Phạm Thị Thu Hiên

Ngày sinh: 28/1/1994

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12