Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ sáu, 2/7/2021, 9:0
Lượt đọc: 550

Tác phẩm "Lịch sử nước ta" - Hồ Chí Minh

Tác phẩm "Lịch sử nước ta" được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào cuối năm 1941 với 208 câu thơ lục bát và 30 cột mốc lịch sử quan trọng. Bài thơ thể hiện sự tự hào truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc ta qua gần 4000 năm lịch sử, vừa là sự kêu gọi tất cả người dân Việt Nam cùng đoàn kết, đứng lên giành độc lập, tự do.

 

Tác giả: TH LHC

163