Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường

Có 25 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo về công bố danh sách tuyển sinh và công tác chuẩn bị đầu năm đối với học sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

316/TB-LHCVăn bảnadmin31-08-2021
2 Thông báo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh được học tập tại nơi cư trú do tình hình dịch COVID-19 năm 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

313/TB-LHCVăn bảnadmin28-08-2021
3 Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

285/TB-LHCVăn bảnadmin17-08-2021
4 Thông báo tuyển dụng viên chức

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

252/TB-LHCVăn bảnadmin15-07-2021
5 Thông báo về việc nghiêm túc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

244/TB-LHCVăn bảnadmin01-07-2021
6 Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 1 và tiếp nhận học sinh chuyển đến năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

243/TB-LHCVăn bảnadmin01-07-2021
7 Kế hoạch Tổ chức hoạt động hè năm 2021

(Tải File đính kèm)

231/KH-LHCVăn bảnadmin18-06-2021
8 Kế hoạch hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1770/KH-LHCVăn bảnadmin10-05-2021
9 Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tải File đính kèm)

1188/QĐ-UBNDVăn bảnadmin08-04-2021
10 Công văn phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Tiểu học Lại Hùng Cường năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

3246/UBNDVăn bản 19-08-2020
11 Điều động chuyển công tác, tiếp nhận cán bộ, viên chức

(Tải File đính kèm)

2013 / UBNDVăn bản 08-06-2020
12 Kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá chuẩn cán bộ quản lí, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Bình Chánh. Năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

668/ KH -GDĐTVăn bản 08-06-2020
13 Trường Tiểu học Lại Hùng Cường công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong năm học 2020-2021.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

88/ QĐ -LHCVăn bản 25-05-2020
14 văn số 397/GDĐT-TC ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tính thời gian làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo.

(Tải File đính kèm)

397/GDĐT-TCVăn bản 11-03-2020
15 V/v những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

(Tải File đính kèm)

1156/SYT-NVYVăn bản 11-03-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích