Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 22/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 30

Khối 4 - Bài học trực tuyến Tuần 10

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 4

Tuần 10

Tập đọc

Ôn tập tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=TDhkR0h-uVU&list=PL8obzXlzJSA6mqSb1DoHWgrZfwjy0_Oo9&index=3

Tập đọc

Ôn tập tiết 4

https://www.youtube.com/watch?v=Bu5fH1syOrc&list=PL8obzXlzJ SA6mqSb1DoHWgrZfwjy0_Oo9&index=2

LTVC

Ôn tập tiết 6

https://www.youtube.com/watch?v=_RhYg8jSxlE&list=PL8obzXlzJS A6mqSb1DoHWgrZfwjy0_Oo9&index=1

Toán

Nhân với số có một chữ số

https://youtu.be/oz0wNFpQELw

Toán

Tính chất giao hoán của phép nhân

https://youtu.be/WBSywg0VjyQ

Lịch sử

Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất

https://youtu.be/RQQ_4RN8yzg

Địa lí

Thành phố Đà Lạt

https://youtu.be/ZuyRE9x0aOE

Khoa học

Nước có những tính chất gì?

https://www.youtube.com/watch?v=f0S2JJ2jv-o&list=PL8obzXlzJSA6mqSb1DoHWgrZfwjy0_Oo9

Đạo đức

Tiết kiệm thời giờ (Tiết 2)

https://youtu.be/9dwdH3OGF38

Âm nhạc

Học hát “Bạn ơi lắng nghe – Dân ca Bana”. Giới thiệu văn hóa cồng chiêng.

https://www.youtube.com/watch?v=jKKnc4GHNsE

Mĩ thuật

Chủ đề 4: Sáng tạo cùng những con chữ Bài: em sáng tạo cùng những con chữ (tiết 2)

https://youtu.be/VsOl55Uz3zM

Kĩ thuật

Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

https://youtu.be/NnHOnwrdm1c

GD thể chất

Động tác toàn thân. Trò chơi “con cóc là cậu ông trời”

https://youtu.be/HOUymbP0oPw

Tiếng Anh

Unit 4: We’re having fun at the beach!- Lesson 5+6

https://youtu.be/TAlktaqb1Zo


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86