Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 10/1/2022, 8:0
Lượt đọc: 14

Khối 4 - Bài học trực tuyến Tuần 17

Khối
lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 4

Tuần 17

Tiếng Viết

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng

https://youtu.be/WVbzhEu0hQE

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tt)

https://youtu.be/OKYCsXJbrmc

LTVC: Câu kể Ai làm gì?

https://youtu.be/IMGNr4GXG0k

LTVC: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

https://youtu.be/0fcoIxPzpeo

KC: Một phát minh nho nhỏ

https://youtu.be/xVmUTUANbXk

TLV: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

https://youtu.be/U1oJEuaGx14

TLV: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

https://youtu.be/qZ0bT61X4bE

Chính tả: Mùa đông trên rẻo cao

https://youtu.be/4oim1FunQTw

Toán

Luyện tập ( tr.89 )

https://youtu.be/TFT8iTnJbFI

Luyện tập chung (Tr 90)

https://youtu.be/fgfmgbtO6JU

Dấu hiệu chia hết cho 2 ( tr. 94 )

https://youtu.be/sk08oKcU82I

Dấu hiệu chia hết cho 5 ( tr. 95 )

https://youtu.be/SwPei2oXo_g

Luyện tập ( tr.96 )

https://youtu.be/RMmRIqlfT3c

Khoa học

Bài 33 : Ôn tập và kiểm tra HK I

https://youtu.be/BUADGZFjOJE

Bài 34 : Ôn tập và kiểm tra HK I

Lịch sử

Ôn tập học kì 1

https://youtu.be/1je5p4-JtuU

Địa lí

Ôn tập học kỳ 1

https://youtu.be/Dx7YkWzIjcU

Đạo đức

Yêu lao động (tiết 2)

https://youtu.be/1lgLAQtU6qs

Mĩ thuật

Ngày tết lễ hội

https://youtu.be/yacovIQe0fY

Âm nhạc

Ôn tập và kiểm tra

https://youtu.be/OphmlmX9ocg

Thể dục

Bài 33: Thể dục RLTTCB - Trò chơi “Nhảy lướt sóng”

https://youtu.be/RkKvWy6gIBI

Bài 34: Đi nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi “Nhảy lướt sóng”

https://youtu.be/VG5BwKjANqY

Kĩ thuật

Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn

https://youtu.be/Yw8FmCNeviI

Tiếng Anh

Revision for vocabalaries - phonics (unit 4-5-6)

https://youtu.be/LeWuiLKK3WQ

Revision for grammar (unit 4-5-6)

https://youtu.be/xVJMHrosmEA


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

88