Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 24/1/2022, 8:0
Lượt đọc: 24

Khối 5 - Bài học trực tuyến Tuần 19

KHỐI LỚP

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI DẠY

Lớp 5


Tuần 19

Toán

Diện tích hình thang (tr. 93)

https://youtu.be/uwqGMa60cMU

Luyện tập (tr. 94)

https://youtu.be/E1u5xnqA_V0

Luyện tập chung (tr. 95)

Không dạy

Hình tròn. Đường tròn (tr. 96)

https://youtu.be/XefYaGa2zAs

Chu vi hình tròn (tr. 97)

https://youtu.be/9frf8reQzTE

Tập đọc

Người công dân số Một

https://youtu.be/kMqWh-1J-tg

Người công dân số Một ( Tiếp theo)

https://youtu.be/qaTS2Cq1C3M

LT&C

Câu ghép

https://youtu.be/QS_4DQdblQU

Cách nối các vế câu ghép

https://youtu.be/-EsOHtJaRhk

TLV

Luyện tập tả người Dựng đoạn mở bài.

https://youtu.be/8jVZ-njepJk

Tập làm văn Luyện tập tả người Dựng đoạn kết bài

https://youtu.be/CTrn7Q3CzzE

Kể chuyện

KC Chiếc đồng hồ

https://youtu.be/kx57x3wJrag

Chính tả

Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

https://youtu.be/y6qFCtvPkf4

Khoa học

Dung dịch

https://www.youtube.com/watch?v=ehfMMg50SUc

Khoa học

Sự biến đổi hóa học

https://youtu.be/geKjxM2djWU

Địa lý

Châu Á

https://www.youtube.com/watch?v=I_84ZhsEAK8

Lịch sử

Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

https://youtu.be/V8zB6J4hVTk

Đạo đức

Bài 19: Em yêu quê hương (Tiết 1+ 2)

https://youtu.be/H4FnwMe1rDU

Thể dục

Bài 38: Tung và bắt bóng - Trò chơi bóng chuyền sáu

https://youtu.be/vqFp1Rmqwrc

Âm nhạc

Học bài hát: Hát Mừng

https://youtu.be/GI_gHYchHU8

Mĩ thuật

CĐ8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện

Dạy trực tiếp

Kĩ thuật

Bài 15: Vệ sinh phòng bệnh cho gà

https://www.youtube.com/watch?v=pZUlwcONPqE

Tin học

Giới thiệu phần mềm Fortor

https://youtu.be/qh69vNczuvY

Tiếng Anh

Grade 5 - Unit 7 Lesson 1 - Week 19

https://youtu.be/nBh4Ijicvys

Grade 5 - Unit 7 Lesson 2 - Week 19

https://youtu.be/VKxAU-T1HpE


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

88