Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 11/10/2021, 8:0
Lượt đọc: 23

Khối 3 - Bài học trực tuyến Tuần 04

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 3

 

Tuần 4

Tập đọc

Người mẹ

https://youtu.be/KFEECcIrswI

Kể chuyện

Người mẹ

LTVC

Từ ngữ về gia đình. Ôn tập câu Ai là gì ?

https://youtu.be/eJYCDkH5pgo

Tập làm văn

Nghe - kể: Dại gì mà đổi

https://youtu.be/TaWIAu11AB0

Chính tả

Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ

https://youtu.be/wjyuZrSny6o

Chính tả

Chính tả ( Nghe - viết): Ông ngoại

https://youtu.be/LGnelCGFusw

Tập đọc

Ông ngoại

https://youtu.be/SgGkpF3ve-g

Tập viết

Ôn chữ hoa C

https://youtu.be/YYF9p-yZZ3o

Toán

Luyện tập chung ( Trang 18)

https://youtu.be/94SqYWGMU7s

Toán

Bảng nhân 6

https://youtu.be/-thwLMCSuak

Toán

Luyện tập (trang 20),

https://youtu.be/E3-5EF5GGpU

Toán

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

https://youtu.be/731g5CQA-ZI

TNXH

TNXH: Hoạt động tuần hoàn

https://youtu.be/Grxd0qXPkds

TNXH

Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn

https://youtu.be/Aw4lwnULLlo

Đạo đức

Giữ lời hứa ( tiết 2)

https://youtu.be/qEE_TDC7-W0

Âm nhạc

Học hát: Bài ca đi học ( Tiết 2)

https://youtu.be/-1knJk_Hl_I

Mĩ thuật

Chủ đề 2: Mặt nạ con thú (tiết 2)

https://youtu.be/vrq4LYNj1YQ

Thủ công

Bài 2: Gấp con ếch (Tiết 2)

https://youtu.be/pF4-mSjJ3p8

GD thể chất

TUẦN 4

https://youtu.be/i7m8kqcYoWY

GD thể chất

ĐHĐN: Điểm số theo hàng ngang- Trò chơi

https://youtu.be/ebt2ENiSxrc

Tin học

Chủ đề 4: Hệ điều hành và phần mềm máy tính

https://youtu.be/pQDtvITpDzo

Tiếng Anh

Unit 1: Clean up! – Lesson 5+6

https://youtu.be/kOgVoseYDZc


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86