Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 20/9/2021, 8:0
Lượt đọc: 19

Khối 5 - Bài học trực tuyến Tuần 01

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 5

 

Tuần 1

Tập đọc

Thư gửi các học sinh

https://youtu.be/swDY7fALBDo

Chính tả

Nghe- viết : Việt Nam thân yêu

https://youtu.be/OapqAn4Svdg

LTVC

Từ đồng nghĩa

https://youtu.be/BfTWmXeKIjA

Kể chuyện

Lý Tự Trọng

https://www.youtube.com/watch?v=TEJiPoZWQOQ

Tập đọc

Quang cảnh làng mạc ngày mùa

https://www.youtube.com/watch?v=bVjn3g4RXNc

TLV

Cấu tạo của bài văn tả cảnh

https://youtu.be/VtroneA--4A

LTVC

Luyện tập về từ đồng nghĩa

https://youtu.be/J6kTNxx25uo

TLV

Luyện tập tả cảnh

https://youtube.com/watch?v=vricISwdcZo&feature=share

Toán

Ôn tập : Khái niệm về phân số

https://drive.google.com/file/d/1mAMvyOQ90yTYDo2J4ZXAdzGlUeJM-l49/view?usp=sharing

Toán

Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân số

https://drive.google.com/file/d/1SE9mizRsAjMUgwWgckHgydVWBVYRSFmp/view?usp=sharing

Toán

Ôn tập : So sánh hai phân số

https://drive.google.com/file/d/1CJ_JGY59AXvmBHN_3zI7Bnxf0vW6k0Y4/view?usp=sharing

Toán

Ôn tập : So sánh hai phân số( tiếp theo)

https://drive.google.com/file/d/1xM4fcRRqEIdUAqvYi2blLtd7JvQ2nENT/view?usp=sharing

Toán

Phân số thập phân

https://drive.google.com/file/d/1zPnCRzG95i7FOivf_-pVFs6hqX_ummbu/view?usp=sharing

Đạo đức

Em là học sinh lớp 5

https://youtu.be/5BdvjWhBKno

Khoa học

Sự sinh sản

https://youtu.be/F8GDe0hFlMk

Khoa học

Nam hay nữ

https://youtu.be/MXOeBFxc5Po

Lịch sử

“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định

https://youtu.be/NQn7i3_nRJo

Địa lí

Việt Nam- đất nước chúng ta

https://youtu.be/vOEXp69mGRc

Âm nhạc

Reo vang bình minh

https://youtu.be/XJdKOfwX64k

TD

Bài 1+2

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/bai-1-2-thuc-hien-ung-nghi-ung-nghiem-quay-phai-quay-trai-quay-sau-theo-ct-gdpt-hien-hanh-579-0

Tiếng Anh

Starter: Back together! Lesson 1+2

https://youtu.be/KI-Mz3wF9LE


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163