Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 15/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 41

Khối 5 - Bài học trực tuyến Tuần 09

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 5

Tuần 9

LTVC

Đại từ

https://www.youtube.com/watch?v=3enK64eBvTA

Tập làm văn

Luyện tập thuyết trình tranh luận (Tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=DaMyNZPMMT4

Tập làm văn

Luyện tập thuyết trình tranh luận (Tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=TKUMQiOwjFA

Chính tả

Nhớ viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

https://www.youtube.com/watch?v=1MrN3PGli4w

Kể chuyện

Ôn tập: Kể chuyện đã nghe đã đọc

https://www.youtube.com/watch?v=xU--DfW_-Zc

Toán

Luyện tập

Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Toán

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

https://www.youtube.com/watch?v=-pgjEPm4rAE

Toán

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

https://www.youtube.com/watch?v=1IYBVvuXBdE

Toán

Luyện tập chung

https://www.youtube.com/watch?v=5rsEo2li1x4

Toán

Luyện tập chung

https://www.youtube.com/watch?v=xK4l7qW_QHw

Lịch sử

Cách mạng mùa thu

https://www.youtube.com/watch?v=IqvjvLIcQGk

Địa lí

Các dân tộc sự phân bố dân cư

https://www.youtube.com/watch?v=STQjcTlzqhc

Khoa học

Phòng tránh HIV/AIDS (Tiết 2)

https://youtu.be/pHW9owkZgGU

Khoa học

Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS

https://www.youtube.com/watch?v=_238Y7fja9g

Đạo đức

Tình bạn (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=np0tY3ZOhok

Âm nhạc

Học hát bài: Những bông hoa những bài ca

https://www.youtube.com/watch?v=22OtDxufmQg

Mĩ thuật

CĐ 4: Sáng tạo với những chiếc lá (t1)

GVBM dạy trực tiếp

Kĩ thuật

Luộc rau.

https://www.youtube.com/watch?v=eTuWZRs-W8U

GD thể chất

Động tác vươn thở, động tác tay, chân của bài thể dục phát triển chung.

https://www.youtube.com/watch?v=v0NQPO9QlFg

Tiếng Anh

Unit 4: We had a concert!- Lesson 1+2

https://youtu.be/GEChxXOz5vA

Tiếng Anh

Unit 4: We had a concert!- Lesson 3+4

https://www.youtube.com/watch?v=CQ5nd7aL4lE


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

87