Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 27/9/2021, 8:0
Lượt đọc: 19

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 02

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tiếng Việt (T1,2)

Ơ ơ, dấu nặng

https://youtu.be/rqsvUUCN9lQ

Tiếng Việt (T3,4)

Ô ô, dấu ngã

https://youtu.be/0PmukQi0eA8

Tiếng Việt (T5,6)

V v

https://youtu.be/U_5J37zQjwE

Tiếng Việt (T7,8)

E e, Ê ê

https://youtu.be/c7o-m44uKdE

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/gLNWUkNJygQ

Tiếng Việt

Ôn tập

https://youtu.be/J537pfV865w

Tiếng Việt

Ôn tập

https://youtu.be/J537pfV865w

Tiếng Việt

Kể chuyện: Bé và bà

https://youtu.be/kZugixNYZpE

Toán

Bài 1: Khối hộp chữ nhật- Khối lập phương

https://www.youtube.com/watch?v=5EUcN9RXDGQ

Toán

Bài 2: Hình tròn-Hình tam giác-Hình vuông-Hình chữ nhật( tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=AEfNkI6ypPs

Toán

Bài 2: Hình tròn-Hình tam giác-Hình vuông-Hình chữ nhật( tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=AEfNkI6ypPs

TNXH

Sinh hoạt trong gia đình (t1)

https://youtu.be/IJAxPrE_o0U

Sinh hoạt trong gia đình (t2)

https://youtu.be/wk1Qb98gRck

Đạo đức

Mái ấm gia đình(tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=wflfse1ZlLI

HĐ trải nghiệm

Chủ đề: Em và các bạn.
Sinh hoạt dưới cờ: Thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ

https://youtu.be/PcNFkGUFK4g

Chủ đề: Em và các bạn.
Tiết chủ đề: Sở thích của em và bạn.

https://youtu.be/O1hI1a1IcC0

Chủ đề: Em và các bạn.
Sinh hoạt lớp: Tự giới thiệu sở thích của em.

https://youtu.be/A5vZeQ2GSg8

Âm nhạc

Chủ đề 1: Âm thanh ngày mới.
Tiết 2: Nghe nhạc: Quốc ca Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=UGbpQJF9oEQ

Mĩ thuật

Chủ đề1: Thế giới mĩ thuật
Bài: Chấm

https://www.youtube.com/watch?v=6rXaV7GRj5I

GD thể chất

Chủ đề 1:Đội hình đội ngũ
Bài: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc,dóng hàng dọc, điểm số.

https://youtu.be/1TsA88yPSXc

Tiếng Anh

Starters -lesson 3

https://www.youtube.com/watch?v=DZehZvl_qDU

Tiếng Anh

Starters -lesson 4

https://www.youtube.com/watch?v=AiuXy5zqQHA


Tác giả: TH LHC
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86