Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 11/10/2021, 8:0
Lượt đọc: 26

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 04

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tiếng Việt

U u Ư ư (T1, T2)

https://youtu.be/EPTR7PGBi3s

Tiếng Việt

Ôn tập (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=pGA5ttXMEiU

Tiếng Việt

M, N (tiết 1)

https://youtu.be/Dhc_5whlNds

Tiếng Việt

M, N (tiết 2)

https://youtu.be/W_kfI2C7ljE

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/q82R4duyToc

Tiếng Việt

Ôn tập (T2)

https://youtu.be/PudnnVZAfsU

Tiếng Việt

G g gh (T1)

https://youtu.be/XHbrv1rdkYc

Tiếng Việt

G g gh (T2)

https://youtu.be/8WgizYAlcW4

Tiếng Việt

Ng, ngh (T1)

https://youtu.be/Q177xQLj3Fs

Tiếng Việt

Ng, ngh (T2)

https://youtu.be/UeFTWsA6flU

Tiếng Việt

Kể chuyện: Nghỉ hè

https://youtu.be/pZAZeMze23M

Toán

Các số 4,5 (Tiết 1)

https://youtu.be/0bdag8YYVGA

Toán

Các số 4, 5 (T.2)

https://youtu.be/pOwRzEy82LE

Toán

Tách-gộp số

https://youtu.be/jzAPkR9Efe4

TNXH

Bài 4: Đồ dùng trong nhà (Tiết 1)

https://youtu.be/xEF7i-2rUfI

TNXH

Bài 4: Đồ dùng trong nhà (T.2)

https://youtu.be/lVoWBeLDFT4

Đạo đức

Quan tâm, chăm sóc ông bà cha mẹ (T2)

https://youtu.be/IW6lzXGDLcU

HĐ trải nghiệm

SHL: Cùng làm sơ đồ lớp

https://youtu.be/r7yj3W2XFks

HĐ trải nghiệm

SHDC Múa hát tập thể theo chủ đề “Em và mái trường mến yêu”

https://youtu.be/_gJMsE42b2U

HĐ trải nghiệm

SHDC: Giới thiệu học sinh chăm ngoan của khối 1

không thể soạn bài này.

Âm nhạc

Âm thanh ngày mới: Nội dung; Nhạc cụ. Bài: Thanh phách-gõ thanh phách

https://youtu.be/cEYYkUbE8zk

Mĩ thuật

Chủ đề: Thế giới mĩ thuật_ Tiết 4

https://youtu.be/E8Ri82GUo1g

GD thể chất

Tiết 1: Đội hình đội ngũ -Tập hợp hàng ngang, dóng hàng
ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng.

https://youtu.be/0mG4hXqrs_4

GD thể chất

Tiết 2: Đội hình đội ngũ -Tập hợp hàng ngang, dóng hàng
ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng.

Tiếng Anh

Unit 2- Lesson 5

https://youtu.be/fpqEYw_Bopa

Tiếng Anh

Unit 2- Lesson 6

https://youtu.be/v171_3e6blQ


Tác giả: TH LHC
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86