Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 22/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 75

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 10

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tuần 10

Tiếng Việt

at ăt ât (Tiết 1)

https://youtu.be/w7X_B7ifQRk

Tiếng Việt

at ăt ât (Tiết 2)

https://youtu.be/IzHkJQmo6go

Tiếng Việt

et êt it (Tiết 1)

https://youtu.be/3fE1dc-AjHE

Tiếng Việt

et êt it (Tiết 2)

https://youtu.be/2tVepIPmTTM

Tiếng Việt

ot ôt ơt (Tiết 1)

https://youtu.be/z-OxAVag_D4

Tiếng Việt

ot-ôt-ơt( T2)

https://youtu.be/PBYfZvVHARo

Tiếng Việt

ut-ưt( T1)

https://youtu.be/-pSaz4GhoJE

Tiếng Việt

ut-ưt( T2)

https://youtu.be/F8JIX2ufjn8

Tiếng Việt

Ôn tập( Tiết 1, tiết 2)

https://youtu.be/IQm2Kmz4RMY

Tiếng Việt

Kể chuyện: Sóc và Dúi

https://youtu.be/ICUH1BSXvzo

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/yUzoODAb3IQ

Toán

Số 10 (Tiết 2,3)

https://youtu.be/KDYtutW35NQ

Toán

Em làm được những gì?

https://youtu.be/JiwV5s_l4_s

TNXH

Ôn tập chủ đề trường học

https://youtu.be/r2RELojFMdg

Đạo đức

Tự giác làm việc ở nhà

https://youtu.be/rdtfqVdO6ts

HĐ trải nghiệm

SH theo chủ đề: Bài 2: Lớp học thân thiện

https://youtu.be/M-gWayLXv4E

Âm nhạc

Chủ đề 3: Bài ca lao động. Hát bài Cô giáo em

https://www.youtube.com/watch?v=VH6TOfVoAiY

Mĩ thuật

Nắng và mưa

https://youtu.be/oNemiO7L1Y4

GD thể chất

Bài 19 + 20: Động tác Bụng, động tác Phối hợp của bài TD phát triển chung. Trò chơi

https://www.youtube.com/watch?v=2gEJOI3ynOg

GD thể chất

Tiếng Anh

Unit Two-lesson 3

https://youtu.be/1EefBTSsvJc

Tiếng Anh

Unit Two-lesson 4

https://youtu.be/h6-2Qh0-E-E

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

87