Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 13/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 13

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 13

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tuần 13

Tiếng Việt

am,ăm,âm (t1)

https://www.youtube.com/watch?v=LLaoSc4DrLo

Tiếng Việt

am,ăm,âm (t2)

https://www.youtube.com/watch?v=oThI8elz5uE

Tiếng Việt

em,êm (t1)

https://youtu.be/KkfHDdFF_UA

Tiếng Việt

em,êm (t2)

https://www.youtube.com/watch?v=Vl1dXxiLjaE

Tiếng Việt

om, ôm ,ơm (t1)

https://youtu.be/I-YKFeFXXQ8

Tiếng Việt

om, ôm ,ơm (t2)

Tiếng Việt

im, um (t1)

https://youtu.be/9v174IwPcXY;

Tiếng Việt

im, um (t2)

https://youtu.be/iRRwRkzOyVo

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/cRoXykAQZ7A

Tiếng Việt

Ôn tập (t1)

https://www.youtube.com/watch?v=eeXz-vmU3xs

Tiếng Việt

Ôn tập (t2)

https://youtu.be/SW7CB7U0rGs

Tiếng Việt

Kể chuyện: Lần đầu đi qua cầu khỉ

https://youtu.be/Ur-PkfBKpWU

Toán

Phép cộng trong phạm vi 10 (t3)

https://www.youtube.com/watch?v=gqO1M1MCH-c

Toán

Cộng bằng cách đếm thêm (t1)

https://youtu.be/7a2ErWE_krI

Toán

Cộng bằng cách đếm thêm (t2)

https://youtu.be/sQV33HW4v04

TNXH

Bài 13: Tết Nguyên đán (t1)

https://youtu.be/K30NrsZd2X0

TNXH

Bài 13: Tết Nguyên đán (t2)

https://youtu.be/j5Kph3-rq_Q

Đạo đức

Bài 7: Không tự ý lấy và sử dụng đồ dùng của người khác (t1)

https://www.youtube.com/watch?v=NGYY7n5Xqe0

HĐ trải nghiệm

SH theo chủ đề: Tìm hiểu việc tự chăm sóc và phục vụ bản thân

https://youtu.be/h431mjZZey0

Âm nhạc

Chủ đề 4: Khám phá- Nghe nhạc

https://youtu.be/4MZmYTMJisU

Mĩ thuật

Lá và cây

https://youtu.be/jfQPo87aETo

GD thể chất

Tư thế vận động cơ bản của đầu cổ (T3)

https://youtu.be/rGSkWI8J54w

GD thể chất

Tư thế vận động cơ bản của đầu cổ (T4)

https://youtu.be/bNwQsIET4nU

Tiếng Anh

Unit 3: Lesson 3

https://www.youtube.com/watch?v=6xiKP3oaP78

Tiếng Anh

Unit 3: Lesson 4

https://www.youtube.com/watch?v=UfrzONNOwVc


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86