Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 25/10/2021, 8:0
Lượt đọc: 46

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 06

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 2

Tiếng Việt

Bài 3: Mẹ . Đọc Mẹ (tiết 1, 2)

https://youtu.be/054Z2aG64kQ

Tiếng Việt

Viết chữ hoa E, Ê, Em là con ngoan (tiết 3) . Từ chỉ sự vật Dấu chấm (tiết 4)

https://youtu.be/I9R7MNEaVHg

Tiếng Việt

Bài 4: Con lợn đất Đọc Con lợn đất (tiết 1)

https://youtu.be/Le3Vb8ycivY

Tiếng Việt

Nhìn - viết Mẹ.Phân biệt c/k; iu/ưu, d/v (tiết 2)

https://youtu.be/-pqUwocIFio

Tiếng Việt

Mở rộng vốn từ Gia đình (tiếp theo) . (tiết 3). Nghe - kể: Sự tích hoa cúc trắng. (tiết 4)

https://youtu.be/79lySjhVfuw

Tiếng Việt

Luyện tập đặt tên cho bức tranh . Đọc một bài đọc về gia đình (tiết 5, 6)

https://youtu.be/7DfVbCHIRhE

Toán

Bảng cộng (trang 46)

https://youtu.be/2GL6YIoNYn0

Toán

Bảng cộng (trang 47,48)

https://youtu.be/5qaIub8e_r0

Toán

Bảng cộng (trang 48,49)

https://youtu.be/xGz28es4Oqo

Toán

Đường thẳng, đường cong (trang 51, 52)

https://youtu.be/pkwqmPrsGAA

Toán

Đường gấp khúc (trang 52, 53)

https://youtu.be/UG6EYg90pbo

TNXH

Bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình (tiết 2)

https://youtu.be/bYGLjDYpWIg

TNXH

Bài 6: Một số sự kiện ở trường em (1 tiết)

https://youtu.be/0EsW4d8tyHw

Đạo đức

Bảo quản đồ dùng cá nhân (tt)

https://youtu.be/V2aM5wyt80I

HĐ trải nghiệm

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: - Tìm hiểu về cách phòng tránh, bị lạc. - Tìm hiểu về cách phòng tránh bị bắt cóc

https://youtu.be/8E-39kEFg3Q

Âm nhạc

Chủ đề 2: Nhịp điệu bạn bè (tt)

https://www.youtube.com/watch?v=A5ebhTglMGw

Mĩ thuật

Lớp 2 : chủ đề 2 : đường đến trường em
Bài 2: Cặp xách xinh xắn

 

GD thể chất

Giậm chân tại chỗ - Đứng lại….đứng.

https://youtu.be/EPNLJJDEsOI

Tiếng Anh

Unit 1: Is this your Mom? Lesson 3+4

Unit 1: Is this your Mom? Lesson 3+4


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

164