Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 20/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 11

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 14

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 2

Tuần 14

TOÁN

Em làm được những gì? (Tiết 1)

https://youtu.be/ViqtGA1-Cq4

Em làm được những gì? (Tiết 2)

https://youtu.be/AkDBa5nbT90

Thu thập, phân loại, kiểm đếm

https://youtu.be/e-YE_X9gnbA

Biểu đồ tranh (Tiết 1)

https://youtu.be/4G7plIoYKfI

Biểu đồ tranh (Tiết 2)

https://youtu.be/k13ir1Zs8t8

TIẾNG VIỆT

Bài 1: Chuyện của thước kẻ - Đọc Chuyện của thước kẻ

https://youtu.be/4kxxwn0X2yU

Bài 1: Chuyện của thước kẻ - Chữ hoa N

https://youtu.be/3FJUDf5YQ90

Bài 1: Chuyện của thước kẻ - Từ chỉ sự vật - Câu kiểu Ai thế nào? - Vận dụng

https://youtu.be/VCdZp82og0A

Bài 2: Thời khoá biểu - Đọc Thời khoá biểu

https://youtu.be/Ce_NHoYWpug

Bài 2: Bài 2: Thời khoá biểu - Nghe - viết Chuyện của thước kẻ- Phân biệt g/gh; ch/tr, ao/au

https://youtu.be/RecjSvlFlOM

Bài 2: Thời khoá biểu - MRVT Trường học (tiếp theo)

https://youtu.be/XVxf8Lth9hQ

Bài 2: Thời khoá biểu - Nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo

https://youtu.be/ay0_1DyheNs

Bài 2: Thời khoá biểu - Tả đồ vật quen thuộc

https://youtu.be/L7Qq8Lc1WoE

Bài 2: Thời khoá biểu - Vận dụng đọc mở rộng.

https://youtu.be/nbml_EfWZUM

Đạo đức

Những sắc màu cảm xúc ( tiết 1)

https://youtu.be/Eqd04MdLMPQ

TNXH

Bài 13: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương (Tiết 1, 2)

https://youtu.be/QVEnL8_sak8

HĐTN

Truyền thống quê em

https://youtu.be/swkcbjT7mpg

GDTC

Chủ đề: Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản- Bài: Chạy theo hướng thẳng

https://www.youtube.com/watch?v=ZweBg0wTQwc

Mĩ thuật

Chủ đề 3: Gia đình nhỏ Bài: Con mèo tinh nghịch ( tiết 2)

https://youtu.be/zkPsQZeYZ4A

Âm nhạc

Giọt mưa và em bé

https://youtu.be/zWH89VaPL-4

Tiếng Anh

Unit 3 : Are these his pants ? Lesson 3

https://youtu.be/PHds4jSH_uU

Tiếng Anh

Unit 3 : Are these his pants ? Lesson 4

https://youtu.be/_gEqLfpdGXQ


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

164